mel266

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Дурак 1578 - 2736 1359 0 1377 14
Олон тоглогчийн дурак 1513 - 459 228 0 231 0
Үно 1486 - 5727 2793 0 2934 539
Дурак пасс 1428 - 2208 1096 0 1112 40
олон улсын даам 1364 - 2 0 0 2 1
өгдөг даам 1337 - 5 0 0 5 2
Бисмарк 1262 - 83 37 1 45 0