taigo

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Судоку 1404 - 18 5 0 13 0
рэнзү 1400 - 2 1 0 1 0
олон улсын даам 1400 - 4 2 0 2 0
Орос даам 1392 - 1 0 0 1 0
шатар 1375 - 2 0 1 1 0
Дурак пасс 1364 - 2 0 0 2 0
Пэнтэ 1281 - 10 1 0 9 0
Гомоку 1137 - 186 41 0 145 3

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 6x6
Хялбар 4 04:24 03:38