Meelis

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Англи даам 1400 - 1 0 0 1 0
Бразил даам 1400 - 1 0 0 1 0
Орос даам 1400 - 65 18 12 35 0
Коннэкт 4 1400 - 165 67 6 92 1
Дурак 1400 - 1 0 0 1 0
Фишер рандом шатар 1400 - 4 2 0 2 0
3 чек 1400 - 26 20 0 6 0
өгдөг даам 1400 - 24 5 0 19 0
Гомоку 1400 - 17 9 0 8 0
рэнзү 1400 - 2 0 0 2 0
Блокинг 1360 - 13 1 0 12 1
шатар 1333 - 1353 504 57 792 2