kiisuellu

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Отелло 1458 - 4 3 1 0 0
өгдөг даам 1414 - 15 7 0 8 0
Double up 1400 - 2 0 0 2 0
Судоку 1379 - 1 0 0 1 0
Фишер рандом шатар 1379 - 1 0 0 1 0
3 чек 1379 - 2 0 1 1 0
олон улсын даам 1379 - 1 0 0 1 0
Пэнтэ 1377 - 16 7 0 9 0
Англи даам 1372 - 2 0 0 2 0
рэнзү 1362 - 2 0 0 2 0
Стак 4 D 1327 - 14 5 0 9 0
Коннэкт 4 1324 - 7 2 0 5 0
Гомоку 1277 - 53 15 0 38 0
шатар 1139 - 15 1 0 14 0