122h

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Double up 1400 - 5 3 0 2 0
Судоку 1400 - 1 1 0 0 0
Гомоку 1383 - 47 19 1 27 6
Орос даам 1337 - 4 0 1 3 0
Отелло 1333 - 30 10 2 18 0
Коннэкт 4 1273 - 17 4 2 11 0
шатар 1212 - 13 1 2 10 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Хялбар 1 26:12 26:12