sofiag

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Отелло 1482 - 10 7 0 3 0
Үгийн сүлжээ 1400 - 1 0 0 1 0
Судоку 1400 - 1 0 0 1 0
шатар 1359 - 2 0 0 2 0
Гомоку 1246 - 31 6 0 25 2