meduus

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Саску 3033 1 1909 1007 52 850 34
Мянга 2299 6 117 46 43 28 2
Бисмарк 2077 2 317 129 120 68 1
Олон тоглогчийн дурак 2018 - 275 155 0 120 2
Gentelman 1971 2 653 653 0 0 13