gentry j

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Пэнтэ 1433 - 6 4 0 2 0
Отелло 1393 - 1 0 0 1 0
рэнзү 1339 - 11 2 0 9 1
Гомоку 1246 - 58 16 0 42 1