pc-gabriella

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Орос даам 1441 - 6 4 0 2 1
Пэнтэ 1410 - 13 7 0 6 1
рэнзү 1382 - 38 21 0 17 5