henkril

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Double up 1440 - 3 2 0 1 0
Lines of action 1421 - 1 1 0 0 0
Отелло 1414 - 31 15 0 16 0
Орос даам 1400 - 1 0 1 0 0
Drawing 1400 - 8 4 3 1 0
Пэнтэ 1393 - 1 0 0 1 0
Коннэкт 4 1370 - 99 38 3 58 0
Дурак пасс 1317 - 13 4 0 9 0
Гомоку 1308 - 109 42 5 62 0
Үгийн сүлжээ 1237 - 11 0 0 11 0