PC-DionaChan

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
рэнзү 1531 - 41 26 1 14 4
Орос даам 1357 - 6 2 0 4 1
Пэнтэ 1308 - 12 4 0 8 1