Bueno

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Техас Холдэм 2652 - 38 19 2 17 0
Гомоку 2016 17 173 117 1 55 2
Мянга 1440 - 5 2 3 0 0
Үно 1425 - 11 6 0 5 2
Үгийн сүлжээ 1414 - 175 130 0 45 0
шатар 1400 - 1 0 0 1 0
Судоку 1400 - 59 33 0 26 0
Double up 1400 - 5 4 0 1 0
Орос даам 1391 - 1 0 0 1 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Дундаж 1 13:08 13:08
Судоку 6x6
Дундаж 4 01:30 00:59
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 28 04:20 01:32