menu_top
menu_bottom


Erikujulise sudoku lahendus

Loetud 62 kasutaja poolt

20:48 07.06.2018 Erikujulise sudoku lahendus
TiiT
Administraator

Postitusi: 901
Logicmastersindia.com lehel toimus hiljuti üks võistlus, kus oli üks erikujuline sudoku, mis valmistas paljudele peavalu.
Postitan siia selle sudoku ja järgmistes postitustes püüan selgitada seda kuidas on võimalik see sudoku loogiliselt lahendada. Seni saate seda ise proovida.

17:49 17.06.2018 Samm 1
TiiT
Administraator

Postitusi: 901
Esimene samm on lihtne. See on ilmselt ainuke väga lihtne koht, kus pole keeruline näha, kuidas see sudoku lahendub.

Võimalik on ühte kasti nr 3 kirjutada.

17:59 17.06.2018 Samm 2
TiiT
Administraator

Postitusi: 901
Järgmine number on võimalik saada 9-nda rea 7-ndasse veergu - ehk lühidalt öeldes R9C7 (Row9 Column7).
Tegin pildil selle rohelise kasti sisse.

Nimelt on sinna võimalik panna vaid number "2".
- 1,6 ja 9 ai saa sinna minna, kuna selles veerus on need numbrid juba olemas.
- 4 ja 5 ei saa sinna minna, sest samas kastis on need numbrid olemas.
- 3, 8 ja 7 ei saa sinna minna, sest need peavad asuma selles alas 9-ndas veerus. Need numbrid on märgitud joonisel sinise ringiga ja väikse noolega on näidatud, et kus nad peavad asuma.

Seega jääb järele panna rohelisse kasti ainult nr 2.


Täpselt analoogset nõksu kasutades on võimalik saada nr "9" R1C3.

20:26 17.06.2018 Samm 3
TiiT
Administraator

Postitusi: 901
Järgmiseks tuleb vaadata nr 9-id. Olulistele 9-tele on ümber thetud punased kastid, mis jätavad keskmisesse alasse vaid 2 võimalikku kohta, kuhu saab nr 9 kirjutada. See omakorda jätab kõige parempoolsemasse kasti vaid 2 võimalust kuhu saab nr 9 panna.
See 9 ja samas kastis üleval nurgas asuv 6 mõjutavad all paremal olevat U kujulist piirkonda, ja määravad ära selle kuhu need 6 ja 9 peavad minema. Kuid teadmata on see, et kumb läheb kummasse ruutu. Selge on aga see, et need 2 ruutu on hõivatud nr 6 ja 9 poolt.

Nüüd on joonisel oluline asi toodud rohelise värviga. All paremal U kujulises piirkonnas saab nr 1 asuva vaid 9-ndas veerus, mille tulemusena saab nr "1" kirjutada ruutu R5C8.

20:34 17.06.2018 Samm 4
TiiT
Administraator

Postitusi: 901
Analoogselt eelmise sammuga (3), saab R5C2 numbri 8.

Alguses jälgida punastes ruutudes olevaid 2-sid. Nende mõjul tekib keskmisesse piirkonda 2 võimalikku kohta sellele, mis omakorda jätab 2 võimalikku kohta nr 2 jaoks kõige vasakpoolsemas piirkonnas.

Ülemises vasakus tagurpidi U kujulises alas seega on reserveeritud 2 ruutu nr 2 ja 5 jaoks ja see jätab omakorda nr 8 jaoks vaid ühe võimaliku veeru. See sunnib kõige vasakpoolsemas piirkonnas nr 8 kirjutama.

20:55 17.06.2018 Samm 5
TiiT
Administraator

Postitusi: 901
Järgmiseks saab tähelepanu pöörata nr 3-dele. Pildil on neile punased kastid ümber tõmmatud. Ja siis on all 2 U kujulist piirkonda, mis on täpselt 4 ruudu kõrgused.
Kuna need kaks 3-e asuvad nende U-kujuliste kujunditega kattuvatel ridadel, siis järelikult nendes U-kujulistes kujundites me teame, millistel ridadel nr 3-d asuvad. ja sellega saab välistada kõige vasakpoolsemas kujundis selle, et 3 saaks panna R7C1 (punase ristiga ruut)

Järelikult 3 asub R5C1

12:47 18.06.2018 Re: Erikujulise sudoku lahendus
poffic
Tavakasutaja

Postitusi: 37
edasi läheb automaatselt nagu sa eeldad?
18:22 18.06.2018 Re: Erikujulise sudoku lahendus
TiiT
Administraator

Postitusi: 901
Ei eelda. Asjade ettevalmistamine võtab aega ja järjest teen.
20:44 18.06.2018 Samm 6
TiiT
Administraator

Postitusi: 901
Järgmisena saab keskmises kujundis kätte nr 8 ja 3. Joonist peaks olema piisavalt arusaadav.

20:47 18.06.2018 Samm 7
TiiT
Administraator

Postitusi: 901
Veel üks lihtsam nr "1" keskmisesse kujundisse.

20:55 18.06.2018 Samm 8
TiiT
Administraator

Postitusi: 901
Järgmisena ma väidan, et kollasega märgitud ruutudes peab asuma sama number. Mis iganes number alumisse kollasesse ruutu tuleb, see sama number 5-ndal real saab olla vaid rea viimases ruudus.

Veerus nr 3 on puudu 4, 6 ja 7. Parempoolsesse kollasesse ruutu ei saa panna 6 ja 7. seega kollases ruudus peab olema 4.

20:58 18.06.2018 Re: Erikujulise sudoku lahendus
Rambo96
Tavakasutaja

Postitusi: 19
Kui ma seda eile läbi lahendasin, siis 3 esimest sammu olid samad, mis siin toodud, kuid peale seda asusin nr 4-de kallale.
Kaheksandas reas saab nr 4 minna ainult neljandasse ruutu (R8C4) ja peale selle paika panemist jääb 6 reas üle ainult ruut R6C3.
21:04 18.06.2018 Samm 9
TiiT
Administraator

Postitusi: 901
Nüüd mõned lihtsamad käigud.

Kõigepealt pildil punase värviga. Punase ruudu sees olev 6 mõjutab seda, et nr 6 peab asuma viimasel real R9C6 või R9C8. Ja seetõttu peab ta kolmandas veerus asuma 5-ndal real (R5C3). Ja siis saab kirjutada ka 7.

Seejärel vaadata rohelise värviga nr "4"-sid. Need tulevad üsna lihtsalt.

Seejärel vaadata sinise värviga nr "3"-sid. Need tulevad samuti üsna lihtsalt.

21:17 18.06.2018 Samm 10
TiiT
Administraator

Postitusi: 901
Punase värviga on näidatud üks väga lihtne "7".


Rohelise kasti sees olev 5 välistab 7-ndas veerus kõige ülemises kastis nr 5. Seega sellesse kasti saab minna vaid 7 ja "5" läheb R5C7.

21:06 19.06.2018 Samm 11
TiiT
Administraator

Postitusi: 901
Järgmisena on näidatud 2 sarnast kohta.

Punasega on märgitud variandid kõige vasakpoolsemas kujundis "269". Sealt edasi Nr "2" ja "5" peavad ülemises vasakus nurgas olevad U kujulises kujundis olema emmas kummas ruudus (joonisel näidatud väikesed punased numbrid).
Esimese rea ülejäänud 3 numbrit on 1,4 ja 8. 8-ndas veerus olevas kastis saab nendest numbritest olla vaid 4.

Sinisega on analoogne olukord paremas servas, mille tulemusena saab R9C2 ruutu nr "3".

21:15 19.06.2018 Samm 12
TiiT
Administraator

Postitusi: 901
Järgmisena mõned lihtsamad käigud.

Punasega on näidatud, et nr "4" läheb R4C1

Rohelisega on näidatud, kuidas esimesse veergu saab kirjutada 7, 1 ja 8

Kollasega on esimeses reas lihtne "8".

Lillaga on näidatud, et R7C9 on "3".

Sinisega on näidatud, et kõik 7-d on võimalik paika panna.

21:24 19.06.2018 Samm 13
TiiT
Administraator

Postitusi: 901
Järgmisena veel mõned lihtsamad käigud. Soovitav jälgida värvide järjekorras

Punasega saab keskmisesse kujundisse 2 ja 9

Rohelisega on näidatud, kuidas saab täita 4-nda veeru.

Kollasega saab kirjutada nr 2, kuna see on ainus tühi ruut selles kujundis.

Lillaga on all paremas nurgas näidatud, kuidas saab nr 9 R8C2 ja siis R6C1.

Sinisega on näidatud kuidas täita veerg 1 ja siis veerg 2.

21:28 19.06.2018 Samm 14
TiiT
Administraator

Postitusi: 901
Siit edasi vist on juba lihtsam. Vihjeks ütlen, et R9C8 on "9" ja siis saab alumisse ritta nr 6 ja edasi on vast kõigile jõukohane.
17:15 20.06.2018 Re: Erikujulise sudoku lahendus
asd567
Tavakasutaja

Postitusi: 2
Oli küll huvitav ülesanne ja lahenduskäik. Ise läksin 1. sammult kohe 6. peale
20:24 20.06.2018 Re: Erikujulise sudoku lahendus
TiiT
Administraator

Postitusi: 901
Püüdsin võimalikult lihtsa lahenduskäigu siia panna. 1. sammult 6-nda peale minek on väga hea võimalus sudokut kiiremini ära lahendada, kui seda õnnestub märgata. Ma ise vist kasutasin üldse vahepeal mingit muud varianti veel mis mind edasi aitas. Hiljem lahendades selgus, et nii keeruliselt ei pidanudki lahendama seda.
Aga sudoku ise on minu arust väga hästi koostatud. Täitsa huvitav teine.