Skicka nytt meddelande till användare alpalikirkan