Turneringssök

Tid -
Resultat: 3
Spel Beskrivning Arrangör Vinnare Tid Tidsåtgång Registreringsavgift Antal deltagare Turneringstabell
Sudoku (Lätt) Mõttespordi
olümpiaadi II etapp
- põhikool (5. - 9.
klass)
Meikop asd567 2013-01-17T14:00:00+02:00 1h 40min - 73 Öppna
Sudoku (Varia) Mõttespordi
olümpiaadi I etapp
- põhikool (5.-9.
klass)
Meikop asd567 2013-12-12T13:30:00+02:00 1h 40min - 43 Öppna
Sudoku (Varia) Mõttespordi
olümpiaadi II etapp
- põhikool (5.-9.
klass)
Meikop asd567 2014-01-23T13:30:00+02:00 1h 40min - 65 Öppna