Användare Koda 3-Schack spel Med användare Kotre

Antal spel Vinster Förluster Remi
4 1 3 0

Vit Svart Tid Tidsåtgång Vit Resultat Svart Resultat Dragnummer  
3-Schack Kotre Koda 2020-04-29T12:47:59+03:00 00:00:27 16 -16 9 Öppna
3-Schack Kotre Koda 2020-04-29T12:46:01+03:00 00:00:51 15 -15 11 Öppna
3-Schack Koda Kotre 2020-04-29T12:46:55+03:00 00:00:51 27 -27 13 Öppna
3-Schack Kotre Koda 2020-04-29T12:48:40+03:00 00:08:23 15 -15 61 Öppna