Användare Koda 3-Schack spel Med användare Coroona

Antal spel Vinster Förluster Remi
2 1 1 0

Vit Svart Tid Tidsåtgång Vit Resultat Svart Resultat Dragnummer  
3-Schack Koda Coroona 2020-04-22T11:00:36+03:00 00:03:34 20 -20 61 Öppna
3-Schack Coroona Koda 2020-04-22T10:52:33+03:00 00:06:33 23 -23 57 Öppna