Användare sergos Pente spel Med användare hanskrister

Antal spel Vinster Förluster Remi
11 4 7 0

Vit Svart Tid Tidsåtgång Vit Resultat Svart Resultat Dragnummer  
Pente sergos hanskrister 2019-03-06T14:11:44+02:00 00:00:34 -19 19 10 Öppna
Pente hanskrister sergos 2019-03-06T14:12:38+02:00 00:03:47 -25 25 44 Öppna
Pente hanskrister sergos 2019-03-06T14:16:38+02:00 00:01:28 19 -19 22 Öppna
Pente sergos hanskrister 2019-10-30T15:15:33+02:00 00:01:20 -16 16 16 Öppna
Pente sergos hanskrister 2019-10-30T15:17:16+02:00 00:01:44 -16 16 22 Öppna
Pente sergos hanskrister 2019-10-30T15:19:42+02:00 00:01:53 27 -27 23 Öppna
Pente sergos hanskrister 2019-11-06T13:32:18+02:00 00:03:46 26 -26 41 Öppna
Pente sergos hanskrister 2019-11-06T13:37:08+02:00 00:02:46 -18 18 22 Öppna
Pente hanskrister sergos 2019-11-27T12:51:47+02:00 00:02:50 17 -17 37 Öppna
Pente sergos hanskrister 2020-10-28T13:58:09+02:00 00:06:42 24 -24 22 Öppna
Pente sergos hanskrister 2020-10-28T14:07:07+02:00 00:06:26 -19 19 27 Öppna