Användare kaispar Durak med pass spel Med användare theoteo

Antal spel Vinster Förluster Remi
3 3 0 0

Vit Svart Tid Tidsåtgång Vit Resultat Svart Resultat Dragnummer  
Durak med pass kaispar theoteo 2020-03-26T11:32:47+02:00 00:05:25 21 -21 60
Durak med pass kaispar theoteo 2020-03-27T11:32:29+02:00 00:04:54 18 -18 56
Durak med pass theoteo kaispar 2020-03-26T09:56:25+02:00 00:07:46 -22 22 60