Användare seve Durak med pass spel Med användare viirus3

Antal spel Vinster Förluster Remi
2 0 2 0

Vit Svart Tid Tidsåtgång Vit Resultat Svart Resultat Dragnummer  
Durak med pass viirus3 seve 2019-11-05T09:29:50+02:00 00:01:57 19 -19 49
Durak med pass seve viirus3 2019-11-05T09:27:36+02:00 00:02:08 -21 21 47