Användare ants Fischer random Schack spel Med användare Hommik

Antal spel Vinster Förluster Remi
1 1 0 0

Vit Svart Tid Tidsåtgång Vit Resultat Svart Resultat Dragnummer  
Fischer random Schack Hommik ants 2021-02-17T20:26:58+02:00 00:00:00 -40 40 0 Öppna