Användare ants Stack 4D spel Med användare mihkelliis

Antal spel Vinster Förluster Remi
1 1 0 0

Vit Svart Tid Tidsåtgång Vit Resultat Svart Resultat Dragnummer  
Stack 4D mihkelliis ants 2014-12-02T15:52:43+02:00 00:01:14 -20 20 14 Öppna