Användare pc-gabriella Renju spel Med användare pc-arthur26s

Antal spel Vinster Förluster Remi
3 1 2 0

Vit Svart Tid Tidsåtgång Vit Resultat Svart Resultat Dragnummer  
Renju pc-arthur26s pc-gabriella 2021-04-07T06:44:55+03:00 00:01:53 28 -28 26 Öppna
Renju pc-gabriella pc-arthur26s 2021-05-05T06:51:35+03:00 00:01:43 -28 28 25 Öppna
Renju pc-arthur26s pc-gabriella 2021-03-03T05:48:43+02:00 00:01:07 -15 15 11 Öppna