Användare pc-gabriella Renju spel Med användare PC-38-new

Antal spel Vinster Förluster Remi
1 1 0 0

Vit Svart Tid Tidsåtgång Vit Resultat Svart Resultat Dragnummer  
Renju PC-38-new pc-gabriella 2021-04-14T06:52:05+03:00 00:03:00 -20 20 35 Öppna