Användare PC-Hayden41 Othello spel Med användare PC-Helios6

Antal spel Vinster Förluster Remi
1 1 0 0

Vit Svart Tid Tidsåtgång Vit Resultat Svart Resultat Dragnummer  
Othello PC-Hayden41 PC-Helios6 2021-06-08T13:36:47+03:00 00:01:36 20 -20 32 Öppna