Användare PROvend3232 Double up spel Med användare PROvend2222

Antal spel Vinster Förluster Remi
1 0 1 0

Vit Svart Tid Tidsåtgång Vit Resultat Svart Resultat Dragnummer  
Double up PROvend3232 PROvend2222 2021-04-15T18:11:40+03:00 00:01:12 -20 20 0