Användare Aluksne Klassiskt damspel spel Med användare Heinar.Resev

Antal spel Vinster Förluster Remi
1 1 0 0

Vit Svart Tid Tidsåtgång Vit Resultat Svart Resultat Dragnummer  
Klassiskt damspel Aluksne Heinar.Resev 2021-11-03T15:06:33+02:00 00:06:32 37 -37 106 Öppna