Användare king-grand Renju spel Med användare mra-pc53

Antal spel Vinster Förluster Remi
1 1 0 0

Vit Svart Tid Tidsåtgång Vit Resultat Svart Resultat Dragnummer  
Renju mra-pc53 king-grand 2021-10-03T09:30:12+03:00 00:02:38 -19 19 28 Öppna