Användare king-grand Renju spel Med användare mago-pc2

Antal spel Vinster Förluster Remi
1 1 0 0

Vit Svart Tid Tidsåtgång Vit Resultat Svart Resultat Dragnummer  
Renju king-grand mago-pc2 2021-10-03T13:00:00+03:00 00:02:38 26 -26 26 Öppna