Användare king-grand Renju spel Med användare lengqingming

Antal spel Vinster Förluster Remi
1 0 1 0

Vit Svart Tid Tidsåtgång Vit Resultat Svart Resultat Dragnummer  
Renju lengqingming king-grand 2021-10-01T17:32:37+03:00 00:02:29 19 -19 28 Öppna