Thông tin giải đấu: Cờ đam Nga 2021-08-09T14:00:00+03:00

Đăng ký muộn được kích hoạt: 10 Phút

Kết quả giải đấu: https://www.vint.ee/vi-vn/tournament/result/185291/

Người tổ chức
Vint.ee
Kiểm soát thời gian
3 phút + 2 giây
Hệ số
Full-truncated Buhholz
Thay đổi rating
Mô tả
Üks, kaks ja kabesse!
Số vòng
8
Thời gian giữa các vòng
30 Giây