Thông tin giải đấu: Cờ Vua 2023-11-20T13:00:00+02:00

Giải đấu đóng
Đăng ký muộn được kích hoạt: 30 Phút

Kết quả giải đấu: https://www.vint.ee/vi-vn/tournament/result/214825/

Người tổ chức
Meikop
Kiểm soát thời gian
10 phút + 2 giây
Hệ số
Full-truncated Buhholz
Thay đổi rating
Mô tả
Mõttespordi olümpiaadi I etapp - algkool (1. - 4. klass)
Số vòng
7
Thời gian giữa các vòng
30 Giây
Người dùng đã đăng ký trước: