WOF Othello (Giải đấu đóng) (2021-09-04T13:00:00+03:00 - 2021-09-04T15:23:11+03:00)

Người tổ chức
WOF-TeamAdmin
Kiểm soát thời gian
20 phút + 0 giây
Mô tả
WOF Othello Team Masters 2021: Russia vs. Italy Welcome to see the match!
Tải về các trò chơi giải đấu
Team Russia 24 (429) Team Italy 8 (339)
Xếp hạng Tên 1 2 3 4 Điểm MBQ
1. mi3dat 0:2 7:2 6:1 4:2 7 123
2. Amelrus 6:2 4:1 0:2 7:2 7 103
3. termi2010 4:0 6:2 7:2 0:2 6 109
4. Paolosco 3:2 2:1 5:2 1:0 5 124
5. atamanof 7:2 0:2 4:0 6:0 4 94
6. adimattei 2:0 3:0 1:1 5:2 3 131
7. maramiao 5:0 1:0 3:0 2:0 0 84