WOF Othello (Giải đấu đóng) (2021-08-01T06:30:00+03:00 - 2021-08-01T08:40:29+03:00)

Người tổ chức
WOF-TeamAdmin
Kiểm soát thời gian
20 phút + 0 giây
Tải về các trò chơi giải đấu
Team Mongolia 9 (381) Team Malaysia 23 (643)
Xếp hạng Tên 1 2 3 4 Điểm MBQ
1. leongwoo 3:2 8:2 6:2 7:2 8 176
2. j0o 6:2 7:2 3:1 8:2 7 188
3. Manaljav 1:0 4:2 2:1 5:2 5 122
4. k404 8:2 3:0 7:0 6:2 4 141
5. day 7:2 6:0 8:2 3:0 4 138
6. chiizo 2:0 5:2 1:0 4:0 2 115
7. Anthony98 5:0 2:0 4:2 1:0 2 89
8. Boldoo 4:0 1:0 5:0 2:0 0 55