WOF Othello (Giải đấu đóng) (2021-09-18T15:30:00+03:00 - 2021-09-18T18:03:02+03:00)

Người tổ chức
WOF-TeamAdmin
Kiểm soát thời gian
20 phút + 0 giây
Mô tả
World Othello Team Masters Elimination match Asia - Viet Nam vs. Hong Kong
Tải về các trò chơi giải đấu
Team Vietnam 10 (424) Team Hong Kong 22 (600)
Xếp hạng Tên 1 2 3 4 Điểm MBQ
1. Yip 4:2 8:2 7:2 5:2 8 160
2. sailo 5:2 7:2 8:2 4:0 6 171
3. mun_hk 7:2 5:2 4:0 8:2 6 159
4. TuấnViệt 1:0 6:2 3:2 2:2 6 157
5. HaiTanh2006 2:0 3:0 6:2 1:0 2 110
6. 2021peter 8:2 4:0 5:0 7:0 2 110
7. Lavender 3:0 2:0 1:0 6:2 2 93
8. Phan Anh 6:0 1:0 2:0 3:0 0 64