WOF Othello (Giải đấu đóng) (2021-10-23T17:00:00+03:00 - 2021-10-23T19:35:07+03:00)

Người tổ chức
WOF-TeamAdmin
Kiểm soát thời gian
25 phút + 0 giây
Mô tả
WOTM Q16 Group C - Hong Kong vs. Russia
Tải về các trò chơi giải đấu
Team Hong Kong 6 (453) Team Russia 26 (571)
Xếp hạng Tên 1 2 3 4 Điểm MBQ
1. vanogut 6:2 8:2 2:2 7:2 8 156
2. RonnieKui 5:2 4:2 1:0 3:2 6 157
3. atamanof 8:2 6:2 7:2 2:0 6 145
4. mi3dat 7:2 2:0 8:2 6:2 6 139
5. termi2010 2:0 7:2 6:2 8:2 6 131
6. Yip 1:0 3:0 5:0 4:0 0 107
7. 2021peter 4:0 5:0 3:0 1:0 0 103
8. Wong ka ho 3:0 1:0 4:0 5:0 0 86