Vene kabe: 123456 vs. laiskloom (id: 3771063)

Laen...