Skicka nytt meddelande till användare foolorclever