Användare kaispar Durak med pass spel Med användare joosoo

Antal spel Vinster Förluster Remi
4 1 3 0

Vit Svart Tid Tidsåtgång Vit Resultat Svart Resultat Dragnummer  
Durak med pass joosoo kaispar 2020-03-25T13:43:14+02:00 00:05:09 19 -19 58
Durak med pass kaispar joosoo 2020-03-25T10:15:21+02:00 00:05:05 -21 21 61
Durak med pass kaispar joosoo 2020-03-25T10:08:36+02:00 00:05:11 23 -23 62
Durak med pass joosoo kaispar 2020-03-25T10:03:18+02:00 00:05:04 20 -20 61