Användare pc-gabriella Renju spel Med användare PC-Sophia21

Antal spel Vinster Förluster Remi
1 1 0 0

Vit Svart Tid Tidsåtgång Vit Resultat Svart Resultat Dragnummer  
Renju pc-gabriella PC-Sophia21 2021-04-07T06:49:06+03:00 00:00:56 16 -16 18 Öppna