Användare VikaVika Renju spel Med användare AlexPin

Antal spel Vinster Förluster Remi
1 0 1 0

Vit Svart Tid Tidsåtgång Vit Resultat Svart Resultat Dragnummer  
Renju VikaVika AlexPin 2022-01-23T09:40:50+02:00 00:19:42 -3 3 30 Öppna