Användare king-grand Renju spel Med användare mra-pc109

Antal spel Vinster Förluster Remi
1 1 0 0

Vit Svart Tid Tidsåtgång Vit Resultat Svart Resultat Dragnummer  
Renju mra-pc109 king-grand 2021-10-01T16:46:05+03:00 00:00:55 -20 20 23 Öppna