Sasku reeglid

Mängi saskut
Sasku reeglid on levinud suulise pärimuse teel ja seetõttu võib leida mitmesuguseid kohalikke erinevusi. Portaalis Vint.ee on Sasku mängu reeglid viidud vastavusse Eesti meistrivõistlustel kasutatavate reeglitega:
Mängu mängitakse neljakesi, üksteise vastas istuvad mängijad mängivad paaris.

Kaardipakk

Mängitakse 36-kaardi pakiga. Igale mängijale jagatakse mängu alguses 9 kaarti. Kaardid jagunevad saskus järgmiselt: Kaardid tugevuse järgi: kuningas, emand, soldat, äss, 10, 9, 8, 7, 6
Mastid tugevuse järgi: risti, poti, ärtu, ruutu.

Pakkumine

Pakkumiseks loevad mängijad kokku oma pildikaardid ning kõige pikema masti. Erinevalt bridžist pakutakse numbrit, mitte masti. Trumbi teeb kõige kõrgemalt pakkunud mängija.
Kord passinud mängija peab passima pakkumise lõpuni. Kui passivad kõik neli mängijat, on trumbiks üleküla ruutu.
Igaüks peale passinud mängija võib ilma pakkumist tegemata trumbiks teha ruutu.

Tihide võtmine

Trumbi ülelöömise kohustust ei ole, masti kaotamine on seega lubatud.
Tihide võtmine toimub nagu ikka: Tugevaim kaart tihis võidab.

Pildi andmine

Pilti saab anda paarilisele siis kui sul on käes üks pilt ning vastasel ei ole käes üheksat pilti.
Pilti saab anda pildi andja pakkumise korra ajal.

  1. Pildi andjale aktiveerub nupp "Anna pilt paarilisele".
  2. Pildi vastuvõtjale tuleb ette aken "Kas soovid pilti vastu võtta?". Vajuta "jah".
  3. Pildi vastuvõtja klikib kaks korda kaardile, mida soovib tagasi anda. See ei tohi olla pilt!
  4. Pildi andja ei tohi enne passida kui paariline on kaardi vastu andnud!

Punktiarvestus

Jaotuse lõppedes loetakse kokku punktid võetud tihides (vaata punktide väärtust ülevalt).
Vastavalt punktidele tihides saavad mängijad mängupunkte järgmiselt: Mäng käib 12 punktini.
Vint.ee mänguruumis saab tavakasutaja mängida ööpäevas kolm sasku mängu mänguruumis ning osaleda ühel turniiril.
VIP kasutajad saavad mängida limiitideta nii mänguruumis kui turniiridel!

Sasku turniiride punktisüsteem

Sasku turniiridel mängivad kõik lauad samade kaartidega. Punktide jagamisel (0-100) vaadatakse, kes kõige parema tulemuse nende kaartidega välja mängis.
Mõisted: Jaotusepunkte arvutatkse, võrreldes liini tulemusi (partiipunkte) teiste samal liinil mänginud paaride tulemustega. Arvutuskäik käib järgmiselt:
  1. Tulemused on võrdsed - 2 punkti
  2. Tulemused on mõlemad positiivsed või mõlemad negatiivsed ning tulemus on suurem kui võrreldav ning trump tehti samas liinis- 4 punkti
  3. Tulemused on mõlemad positiivsed või mõlemad negatiivsed ning tulemus on suurem kui võrreldav ning trump tehti erinevas liinis- 3 punkti
  4. Tulemused on mõlemad positiivsed või mõlemad negatiivsed ning tulemus on väiksem kui võrreldav ning trump tehti erinevas liinis- 1 punkti
  5. Tulemused ei ole mõlemad positiivsed või mõlemad negatiivsed ning tulemus on suurem kui võrreldav - 4 punkti
Maksimaalne jaotuspunktide summa on (laudade arv - 1) X 4
Jaotusepunkti liidetakse kokku ning arvutatakse turniiripunktid järgmise valemi järgi:
(jaotuse punktid / maksimaalne jaotuspunktide summa)*100

Laudadesse loosimine

Vooru alguses jagatakse kõigepealt vabad voorud (kui mängijate arv ei jagu 4-ga) nii, et eelisjärjekorras saavad vabad voorus tabeli alumises otsas olevad kasutajad. Samas peetakse silmas, et keegi ei saaks teist vabat vooru enne kui kõik teised on vähemalt ühe vaba vooru saanud. Laudadesse jagamine toimib jooksva tabeli põhjal - Tabeli ülatotsast hakatakse mängijaid laudadesse panema - esimesed 4 tabelis lähevad 1. lauda, järgmised 4. teise jne. Sellise loosimise eesmärk on, et sama tasemega kasutajad mängiksid omavahel.

Turniiritabel

Turniiritabelisse kantakse iga vooru tulemus kujul: N:-2:50 kus: Vaba voor annab 50 punkti.
Mängust lahkumisel saab mängust lahkuja 0 punkti, teised kolm mängijat 60 punkti.

Näide turniiritabeli põhjal: http://www.vint.ee/turniiritabel/?id=6405

Esimeses voorus oli parim tulemus N:-1 (100p) ja halvim vastavalt E:1 (0p), sest teistel laudadel mängis E positsioon välja paremad tulemused (E2 ja E4). See näitab, et hea tulemuse saamiseks ei ole vaja alati ise trumpi teha ja see välja mängida - piisab, kui vastane teeb ruutu asemel mastitrumbi või ei oska jänni välja mängida

Neljandas voorus said kõik võrdse tulemuse (E:2, N:-2), mistõttu said kõik ka keskmise 50 punkti.

Viiendas voorus oli N:2 küll väga hea tulemus, kuid kuna selline tulemus mängiti välja ka teisel laual, saadi selle eest 83 turniiripunkti. Parimaks tulemuseks selles voorus osutus hoopis E:0 (100p) sest kõikidel teistel laudadel sai E negatiivseid punkte.

Lisaks:
Kui tekib jaotus, kus on ühe paari käes selgelt karvase tegemise kaart ja kõik selle karvase ka teevad, saavad kõik selle tulemuse eest 50p. Kui nüüd leidub üks paar, kellel õnnestub karvast vältida, saavad nemad parima tulemuse (100p).
Head mängimist!