Хэрэглэгчийн kuut Коннэкт 4 тоглолт Тоглосон тоглогч tarot

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Коннэкт 4 tarot kuut 2010-01-31T20:09:30+02:00 00:01:01 17 -17 13 Нээлттэй