Vint.ee ВИП клуб

Vint.ee ВИП хэрэглэгчид нь манай бүх функцийг ашиглаж болно:

ВИП клубд хэрхэн нэгдэх вэ?

1) vint.ee нэгж худалдан авна: http://www.vint.ee/mn-mn/add-credit
2) ВИП эрхийг нэгжээр авах: http://www.vint.ee/mn-mn/add-vip

ВИП эрхийн үнэs:

*Нэг өдөр 6 нэгж (0,6 EUR)

*Нэг долоо хоног 30 нэгж (3 EUR)

*Нэг сар 95 нэгж (9,5 EUR)

ВИП клубын гишүүн болсноор та Vint.ee сайтын ашиглалт, хөгжүүлэлтийн зардлыг төлөхөд бидэнд туслах болно!