Лидербоард

Шилдэг тоглогчид орой бүр нэгжийн шагналтай

Тоглолт Лидер Рэйтинг
Орос даам messi34 2722
олон улсын даам laiskloom 2204
өгдөг даам Oopalm 2234
Бразил даам Oopalm 1938
Англи даам Oopalm 2083
шатар antsuonu 2728
3 чек antsuonu 1887
Фишер рандом шатар rontsronts 1474
Гомоку allever 2865
рэнзү lz9 2673
Пэнтэ allever 2376
Отелло shimgar 2211
Үно allever 2260
Судоку don3232 3182
Энтропи siimeon 1661
Дурак dominic 2786
Дурак пасс Meikop 2514
Олон тоглогчийн дурак Eerika555 2470
Бисмарк hagar 2290
Double up liikur 2531
Мянга badfinger 2601
Саску Moderato 3173
Үгийн сүлжээ martaliisa 2875
Gentelman jummel 1944
Las Vegas kiaart 2038121