Чансаа: Фишер рандом шатар


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 PC-Figo37 1421 1 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 PC-Samuel6 1421 1 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 SWEHanna 1421 1 100 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 PC-Eurico42 1379 1 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 PC-horus19 1379 1 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 SWELovisa 1379 1 0 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт