Чансаа: шатар


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 TheAnswer 3001 756 68 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 antsuonu 2827 6192 88 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 UFOMEN 2627 38405 60 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 piimahabe 2575 6458 58 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 Hommik 2468 12955 69 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 Lolllaps 2419 7870 49 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 samets 2330 4243 62 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 teoreetik 2325 2254 44 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 Tassike 2314 205 76 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 marchu87 2292 2794 59 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 volinik 2290 4753 61 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 Macbook99 2277 287 82 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 KaarelKais 2238 4571 58 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 Titaan 2226 2070 55 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 pan 2180 31862 51 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 mari44 2110 4772 62 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 ints 2102 23716 54 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 jumy 2062 1051 47 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 raplaan 2031 4721 64 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
20 MarekMannu 2018 9720 38 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
21 suusahunt 2016 14852 54 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
22 PANTS 2011 7673 56 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
23 Simo77 2008 219 53 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
24 Frequency 1993 591 56 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
25 hagar 1992 9687 52 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
26 tatt 1981 3710 55 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
27 Sui2377 1971 4541 49 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
28 marx 1969 26678 38 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
29 vuljas 1945 18392 44 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
30 tundmatumaa 1942 15888 40 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
31 Susi 1914 1013 52 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
32 Nõmme 1906 276 43 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
33 vent 1887 17560 48 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
34 Toomas51 1886 21928 55 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
35 suslik3 1877 17044 40 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
36 rix55 1848 917 47 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
37 ratsanik 1841 5971 59 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
38 Heixos 1841 2351 43 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
39 Tariann 1833 34606 44 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
40 piraaja 1831 17092 39 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт