Чансаа: шатар


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 hollinger 3047 6289 64 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 antsuonu 2720 7012 88 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 RexDinosaur 2675 2218 52 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 tannuma 2603 32098 57 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 kraska 2572 17042 68 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 UFOMEN 2535 41207 60 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 Hommik 2466 13267 70 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 MustHobune 2466 562 74 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 Kuningas-2 2455 1643 44 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 jon01 2451 2284 48 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 tempelman 2373 413 69 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 KaarelKais 2369 6335 54 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 piimahabe 2359 6616 58 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 aabraham 2332 1278 73 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 volinik 2306 7403 61 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 Macbook99 2305 315 82 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 samets 2283 4259 62 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 marchu87 2277 2804 59 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 siimeon 2194 981 48 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
20 DavidJameson 2156 4869 49 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
21 Naana 2133 1908 54 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
22 pan 2121 34681 51 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
23 jumy 2116 1057 47 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
24 HellHunt 2100 5463 39 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
25 mõlvar 2095 2124 45 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
26 ints 2050 25334 54 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
27 makarontšik 2034 50 62 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
28 mari44 2033 5295 63 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
29 MarekMannu 2016 10083 38 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
30 Scania124g 1998 93 54 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
31 hagar 1986 9700 52 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
32 JaanH 1986 130 53 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
33 Andero21 1980 6334 41 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
34 Heixos 1979 2690 43 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
35 suusahunt 1972 15834 54 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
36 Simo77 1965 252 53 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
37 mrt1 1963 21914 42 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
38 ratsanik 1944 6790 59 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
39 algore 1929 236 58 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
40 tatt 1922 3769 55 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт