Чансаа: шатар


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 Dorpat 2844 277 72 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 antsuonu 2738 8572 88 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 KAS 2535 2003 56 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 UFOMEN 2530 47127 61 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 Hommik 2525 13642 70 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 jon01 2489 2310 48 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 RexDinosaur 2487 2325 52 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 piimahabe 2453 6879 58 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 Kristofer6 2336 1599 44 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 KaarelKais 2292 9530 52 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 teoreetik 2289 3645 46 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 samets 2272 4617 62 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 Lolllaps 2256 11300 48 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 lobiseja 2237 2441 61 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 Naana 2237 2954 56 % 11 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 semper 2224 1893 46 % 21 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 Kama2 2219 403 54 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 ints 2213 28505 54 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 Andero21 2204 6841 41 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
20 Andrus39 2198 11748 64 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
21 volinik 2185 9158 62 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
22 mari44 2115 6204 63 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
23 Terasmees 2099 760 62 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
24 Sui2377 2054 4688 49 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
25 MarekMannu 2040 10570 38 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
26 raplaan 2022 8762 66 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
27 vuljas 2014 19870 44 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
28 rabapalm 2003 7235 49 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
29 suusahunt 2003 16885 55 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
30 vent 1997 22477 48 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
31 Frequency 1997 596 56 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
32 pan 1994 40741 52 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
33 Tariann 1944 37871 44 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
34 Mets58 1935 28394 40 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
35 PANTS 1933 28205 57 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
36 tatt 1921 3930 55 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
37 Toomas51 1910 24551 57 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
38 Raasuke 1892 2567 47 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
39 MaleAatom 1876 121 52 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
40 veiko123 1856 2611 55 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт