Чансаа: шатар


Унших: Vint.ee рэйтинг систем
Чансаа Хэрэглэгчийн нэр Рэйтинг Тоглолтын тоо Хожлын хувь Тэнцсэн хувь  
1 TheAnswer 2981 839 69 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
2 antsuonu 2767 8489 88 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
3 kraska 2588 17583 69 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
4 Hommik 2545 13634 70 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
5 UFOMEN 2486 46921 61 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
6 KaarelKais 2462 9475 52 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
7 piimahabe 2417 6868 58 % 9 % Хэрэглэгчийн тоглолт
8 Kama2 2329 361 55 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
9 semper 2326 1841 46 % 20 % Хэрэглэгчийн тоглолт
10 MBr 2281 688 72 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
11 volinik 2245 9132 62 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
12 Lolllaps 2216 11255 48 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
13 Kristofer6 2204 1569 43 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
14 Naana 2177 2930 56 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
15 mari44 2138 6151 63 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
16 samets 2116 4583 62 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
17 teoreetik 2102 3576 46 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
18 vuljas 2093 19856 44 % 4 % Хэрэглэгчийн тоглолт
19 raplaan 2080 8714 66 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
20 ints 2066 28325 54 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
21 MarekMannu 2049 10552 38 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
22 rabapalm 2026 7224 49 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
23 pan 2025 40507 52 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
24 Markkus_A 2021 154 67 % 7 % Хэрэглэгчийн тоглолт
25 Frequency 2018 593 56 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
26 tundmatumaa 2001 22884 40 % 2 % Хэрэглэгчийн тоглолт
27 vent 1972 22428 48 % 6 % Хэрэглэгчийн тоглолт
28 KaarelR 1956 65 86 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
29 MaleAatom 1950 87 57 % 0 % Хэрэглэгчийн тоглолт
30 Nõmme 1948 1972 41 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
31 PANTS 1941 27645 57 % 1 % Хэрэглэгчийн тоглолт
32 Pigul 1936 662 46 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
33 Toomas51 1918 24528 57 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
34 suusahunt 1910 16879 55 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
35 Tariann 1897 37788 44 % 5 % Хэрэглэгчийн тоглолт
36 veiko123 1878 2585 55 % 8 % Хэрэглэгчийн тоглолт
37 piraaja 1875 17733 38 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
38 Raasuke 1856 2542 47 % 3 % Хэрэглэгчийн тоглолт
39 naine69 1850 15664 39 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт
40 Mets58 1844 28260 40 % 10 % Хэрэглэгчийн тоглолт