Bảng xếp hạng: Cờ Vua


Đọc: Hệ thống rating của Vint.ee
Xếp hạng Tên người dùng Rating Số trò chơi Tỷ lệ thắng Tỷ lệ hòa  
1 Dorpat 2844 277 72 % 2 % Trò chơi của người dùng
2 antsuonu 2742 8584 88 % 6 % Trò chơi của người dùng
3 UFOMEN 2555 47169 61 % 5 % Trò chơi của người dùng
4 KAS 2535 2003 56 % 7 % Trò chơi của người dùng
5 Hommik 2499 13648 70 % 4 % Trò chơi của người dùng
6 jon01 2489 2310 48 % 3 % Trò chơi của người dùng
7 RexDinosaur 2487 2325 52 % 7 % Trò chơi của người dùng
8 piimahabe 2453 6879 58 % 9 % Trò chơi của người dùng
9 KaarelKais 2342 9605 52 % 8 % Trò chơi của người dùng
10 Kristofer6 2298 1606 44 % 6 % Trò chơi của người dùng
11 teoreetik 2289 3645 46 % 8 % Trò chơi của người dùng
12 samets 2272 4617 62 % 6 % Trò chơi của người dùng
13 Naana 2237 2954 56 % 11 % Trò chơi của người dùng
14 ints 2234 28515 54 % 6 % Trò chơi của người dùng
15 Lolllaps 2233 11310 48 % 7 % Trò chơi của người dùng
16 Kama2 2221 405 54 % 3 % Trò chơi của người dùng
17 lobiseja 2221 2446 61 % 6 % Trò chơi của người dùng
18 volinik 2219 9163 62 % 6 % Trò chơi của người dùng
19 semper 2210 1902 46 % 21 % Trò chơi của người dùng
20 Andero21 2204 6841 41 % 2 % Trò chơi của người dùng
21 Andrus39 2198 11748 64 % 7 % Trò chơi của người dùng
22 mari44 2168 6209 63 % 6 % Trò chơi của người dùng
23 Terasmees 2118 767 62 % 6 % Trò chơi của người dùng
24 Sui2377 2054 4688 49 % 6 % Trò chơi của người dùng
25 raplaan 2049 8771 66 % 7 % Trò chơi của người dùng
26 MarekMannu 2040 10570 38 % 7 % Trò chơi của người dùng
27 vuljas 2014 19870 44 % 4 % Trò chơi của người dùng
28 pan 2005 40761 52 % 5 % Trò chơi của người dùng
29 rabapalm 2003 7235 49 % 5 % Trò chơi của người dùng
30 suusahunt 1981 16886 55 % 5 % Trò chơi của người dùng
31 Tariann 1970 37894 44 % 5 % Trò chơi của người dùng
32 PANTS 1966 28239 57 % 1 % Trò chơi của người dùng
33 Oneega 1957 43 76 % 0 % Trò chơi của người dùng
34 tatt 1921 3930 55 % 3 % Trò chơi của người dùng
35 Mets58 1911 28428 40 % 10 % Trò chơi của người dùng
36 Toomas51 1910 24551 57 % 5 % Trò chơi của người dùng
37 Raasuke 1892 2567 47 % 3 % Trò chơi của người dùng
38 veiko123 1891 2632 56 % 9 % Trò chơi của người dùng
39 ratsanik 1877 8177 59 % 5 % Trò chơi của người dùng
40 MaleAatom 1860 127 50 % 0 % Trò chơi của người dùng