Điều khoản dịch vụ

Chung

Bằng cách đăng ký tài khoản của bạn trong vint.ee, bạn đã hiểu và chấp nhận nội dung của tài liệu này và các quy tắc trên trang web của chúng tôi. Trang web của chúng tôi không được theo dõi 24/7 bởi các quản trị viên nhưng mọi hành động thực hiện trên trang web được đăng nhập và có thể được sử dụng sau đó.

Tên người dùng

Khi đăng ký, bạn phải chọn một tên người dùng duy nhất. Bạn không thể có một tên người dùng: Những quy tắc này áp dụng trong mọi ngôn ngữ và mọi ngữ cảnh. Tài khoản với tên người dùng không tuân thủ các quy tắc này sẽ bị đóng cửa.

Gian lận

Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức gian lận nào tại vint.ee. Chúng tôi sẽ đóng tất cả các tài khoản không tuân theo các quy tắc sau:

Thái độ

Cấm làm tổn thương người dùng khác. Không được phép: Tất cả các điểm trên đều có hiệu lực trên tất cả các trang của vint.ee: trong phòng trò chơi của phòng chơi game, trong diễn đàn và trong bình luận của các trò chơi. Vi phạm các quy tắc này có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản.

Chấm dứt tài khoản

Vint.ee giữ quyền đóng tài khoản người dùng mà không cần thông báo trước. Tài khoản người dùng cũng có thể bị đóng cửa vì những lý do không phản ánh trong tài liệu này. Trong trường hợp này, tài khoản người dùng sẽ bị đóng và tài liệu này sẽ được bổ sung.

Quyền riêng tư của bạn

Vint.ee làm mọi cố gắng để bảo vệ thông tin về người dùng. Dữ liệu nhạy cảm (mật khẩu) được nhập bởi người dùng được mã hóa. Vint.ee chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn (email, IP) cho cơ quan chức năng Estonia.

Bảo hành cung cấp cho dịch vụ

Nhóm Vint.ee cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn một môi trường chơi game nhanh chóng, an toàn và không lỗi. Chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ đáp ứng mong đợi của bạn về tốc độ hoặc an toàn. Mọi lỗi phát hiện trong môi trường sẽ được sửa.

Tín dụng Vint.ee

Hệ thống tín dụng ảo của Vint.ee là một giải pháp cho phép người dùng tham gia vào các giải đấu trực tuyến có phí của vint.ee và tiêu thụ các dịch vụ có phí khác của vint.ee.
Một tín dụng Vint.ee tương đương với 0,1 EUR hoặc mười euro cents.
Theo yêu cầu của cơ quan thuế đối với các giải đấu có phí, tín dụng của Vint.ee không thể được đổi trở lại thành euro.

Newrock Solutions OU, 11313374
Vaigu 5, Tallinn, Estonia